VSV Express

ເວດສຸວັນ ຂົນສົ່ງ

ເລກເຄື່ອງ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການຂອງເຮົາມີຢູ່ຫລາຍປະເພດເບິ່ງຈາກຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມໄດ້ເລີຍ.

ປະເພດສິນຄ້າ 1 - 99 ກິໂລ 99 - 500 ກິໂລ ລາຍກວ່າ 1000 ກິໂລ
ສິນຄ້າທົ່ວໄປ LAK 18,000 LAK 15,000 ລາຄາພິເສດສອບຖາມເພີ່ມເຕິມ
CBM ລາຄາ
ຕ່ຳກ່ວາ 0.5 ແມັດກ້ອນ CNY 1000 / LAK 2,600,000
ຫລາຍກວ່າ 0.5 ແມັດກ້ອນ CNY 950 / LAK 2,470,000
ຫລາຍກວ່າ 10 ແມັດກ້ອນ ຂຶ້ນໄປ ລາຄາພິເສດສອບຖາມເພີ່ມເຕິມ

ບໍລິການຂອງເຮົາ

Our services.

ສັ່ງຊຶ້ສິນຄ້າຜ່ານເວັບໄຊ

Taobao.com, 1688.com, Alibaba.com, pinduoduo.com etc...

ໂອນເງິນໄປຈີນ ຝາກຈ່າຍ

ເຕີ່ມເງິນເຂົ້າ Alipay, Wechat, Bank Accountant. ຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ທຳນຽມຕ່າງໃນຈີນ

ຂົນສົ່ງ ທາງລົດ/ທາງເຮືອ

ຂົນສົ່ງ ທາງລົດ ອອກຈາກສາງເຮົາມາລາວ ໃຊ້ເວລາປະມານ 3-5ມຶ້

ຂົນສົ່ງ ທາງເຮືອ ອອກຈາກສາງເຮົາມາລາວ ໃຊ້ເວລາປະມານ 14-21ມຶ້

ຕິດຕາມສິນຄ້າ

ຕິດຕາມສິນຄ້າຜ່ານລະບົບອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ

ຂັນຕອນການໃຊ້ບໍລິການ

ສາມາດສຶກສາໄດ້ທີ່ດ້ານລຸ່ມນິ້ເລີຍ ຫຼື ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຸດໃດສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຮົາໄດ້.

收件人:XTJ+ເບີໂທ

电话:15393835656

地址:云南省 西双版纳傣族自治州 勐腊县 勐腊镇

详细:云南西双版纳州勐腊县139小磨公路旁巨擘国际物流转万象XTJ88(ຊື່ເບີໂທລູກຄ້າ)老挝


ກະລຸນາ ໃສ່ຂໍມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (Please fill the correct infomation).

收件人:XTJ+ເບີໂທ

电话:15393835656

地址:云南省 西双版纳傣族自治州 勐腊县 勐腊镇

详细:云南西双版纳州勐腊县139小磨公路旁巨擘国际物流转万象XTJ88(ຊື່ເບີໂທລູກຄ້າ)老挝


ວິດິໂອ ຂັນຕອນການສັ່ງຊຶ້ສິນຄ້າກັບ ເວັດສຸວັນ VSV-Express

ເບິ່ງ ວິດີໂອ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການສັ່ງກັບເພື່ອຄວາມ ວອງໄວ ໃນການສັ່ງຊື່ພະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການ (ໃນວິດີໂອນີ້ແມ່ນການສັ່ງເຄື່ອງຈາກ Taobao)

  • ເລືອກລິງທີ່ຕ້ອງການ.
  • ຕິດຕໍ່ເຮົາຜ່ານ Whatsapp ແລ້ວ ສົ່ງລິງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຄິດລາຄາ.
  • ໂອນ ແຈ້ງເຮົາຈັດຊື່ແລ້ວ ລໍຖ້າຮັບສິນຄ້າຂອງທ່ານເລີຍ.

ເບິ່ງແລ້ວຍັງມີຂໍສົງໃສ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໃນຂັ້ນຕອນໃດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທືມງານ ເພື່ອສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

ຖ້າຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້

ຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມວັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນເສົາ ໂມງບໍລິການ 09:00-18:00. ວັນອາທິດພັກ

ສາຂາ

ສາມາດຕິດຕໍ່ສາຂາ ຜ່ານເບີໂທ ຫຼື Whatsapp ຕາມລຸ່ມນີ້:

ລະຫັດສາຂາ ສາຂາ ເບີໂທ & whatsapp
88 ໂພນເຄັງ 02078955552
18 ເນລະມິດ 02077129912
69 ໜອງພະຍາ 02055470333
39 ທ່າງອນ 02055883839
21 ທົ່ງປົ່ງ 02056488282
98 ສາລະຄຳ 02077545599
13 ທ່າແຂກ 002056313336
002022323456
79 ສະຫວັນນະເຂດ 02093684579
80 ສອງຄອນ ສະຫວັນນະເຂດ 02096712881
88 ໂພນເຄັງ 02078237777
23 ດອນໜູນ 02055211979

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Location:

ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໜອງພະຍາ

Call:

+856 20 52 276 999, +856 20 58 684 888