VSV Express

ເວດສຸວັນ ຂົນສົ່ງ

ເລກເຄື່ອງ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການຂອງເຮົາມີຢູ່ຫລາຍປະເພດເບິ່ງຈາກຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມໄດ້ເລີຍ.

ປະເພດສິນຄ້າ 1 - 49 ກິໂລ 50 - 99 ກິໂລ ລາຍກວ່າ 99 ກິໂລ
ສິນຄ້າທົ່ວໄປ LAK 20,000 LAK 18,000 ລາຄາພິເສດສອບຖາມເພີ່ມເຕິມ
ປະເພດສິນຄ້າ ຈຳນວນ ລາຄາ
ນຳ້ໜັກເບົາຂະໜາດໃຫຍ່ (ທົ່ວໄປ) 1 ແມັດກ້ອນ CNY 1,400
ນຳ້ໜັກເບົາຂະໜາດໃຫຍ່ (ໄຟຟ້າ) 1 ແມັດກ້ອນ CNY 1,500
ເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ອຸປະກອນ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼາຍກວ່າ 5 ແມັດກ້ອນຂຶ້ນໄປ ລາຄາພິເສດສອບຖາມເພີ່ມເຕິມ
ປະເພດສິນຄ້າ ຈຳນວນ ລາຄາ
ສິນຄ້າອຸປະກອນການແພດ 1 ແມັດກ້ອນ CNY 2,000
ຄອມພິວເຕີ 1 ໜ່ວຍ ລາຄາສອບຖາມເພີ່ມເຕິມ
ໂທລະສັບ 1 ໜ່ວຍ ລາຄາສອບຖາມເພີ່ມເຕິມ

ບໍລິການຂອງເຮົາ

Our services.

ສັ່ງຊຶ້ສິນຄ້າຜ່ານເວັບໄຊ

Taobao.com, 1688.com, Alibaba.com, pinduoduo.com etc...

ໂອນເງິນໄປຈີນ ຝາກຈ່າຍ

ເຕີ່ມເງິນເຂົ້າ Alipay, Wechat, Bank Accountant. ຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ທຳນຽມຕ່າງໃນຈີນ

ຂົນສົ່ງ ທາງລົດ/ທາງເຮືອ

ຂົນສົ່ງ ທາງລົດ ອອກຈາກສາງເຮົາມາລາວ ໃຊ້ເວລາປະມານ 3-5ມຶ້

ຂົນສົ່ງ ທາງເຮືອ ອອກຈາກສາງເຮົາມາລາວ ໃຊ້ເວລາປະມານ 14-21ມຶ້

ຕິດຕາມສິນຄ້າ

ຕິດຕາມສິນຄ້າຜ່ານລະບົບອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ

ຂັນຕອນການໃຊ້ບໍລິການ

ສາມາດສຶກສາໄດ້ທີ່ດ້ານລຸ່ມນິ້ເລີຍ ຫຼື ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຸດໃດສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຮົາໄດ້.

快递收货人:VSV+(ຊື່ລູກຄ້າ)

电话:13503024158

广东省

佛山市

南海区

里水镇

五一村电台路南1号国宏产业园C104档 VSV ລະຫັດສາຂາ( ຊື່ 客户姓名+ ເບີຕິດຕໍ່ 客户电话)转VSV老挝


物流收货人:刘义斌转VSV

电话:18925961630

广东省

佛山市

南海区

里水镇

五一村电台路南1号国宏产业园C104档 VSV ລະຫັດສາຂາ( ຊື່ 客户姓名+ ເບີຕິດຕໍ່ 客户电话)转VSV老挝


ວິດິໂອ ຂັນຕອນການສັ່ງຊຶ້ສິນຄ້າກັບ ເວັດສຸວັນ VSV-Express

ເບິ່ງ ວິດີໂອ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການສັ່ງກັບເພື່ອຄວາມ ວອງໄວ ໃນການສັ່ງຊື່ພະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການ (ໃນວິດີໂອນີ້ແມ່ນການສັ່ງເຄື່ອງຈາກ Taobao)

  • ເລືອກລິງທີ່ຕ້ອງການ.
  • ຕິດຕໍ່ເຮົາຜ່ານ Whatsapp ແລ້ວ ສົ່ງລິງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຄິດລາຄາ.
  • ໂອນ ແຈ້ງເຮົາຈັດຊື່ແລ້ວ ລໍຖ້າຮັບສິນຄ້າຂອງທ່ານເລີຍ.

ເບິ່ງແລ້ວຍັງມີຂໍສົງໃສ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໃນຂັ້ນຕອນໃດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທືມງານ ເພື່ອສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

ຖ້າຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້

ຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມວັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນເສົາ ໂມງບໍລິການ 09:00-18:00. ວັນອາທິດພັກ

ສາຂາ

ສາມາດຕິດຕໍ່ສາຂາ ຜ່ານເບີໂທ ຫຼື Whatsapp ຕາມລຸ່ມນີ້:

ລະຫັດສາຂາ ສາຂາ ເບີໂທ & whatsapp
88 ໂພນເຄັງ 02078955552
96 ສີສະຫວາດ 02095639355
28 ນາໄຊ 02055999228
18 ເນລະມິດ 02077129912
59 ໂນນຄໍ້ 02077895666
69 ໜອງພະຍາ 02055470333
39 ທ່າງອນ 02055883839
21 ທົ່ງປົ່ງ 02056488282
98 ສາລະຄຳ 02077545599
13 ທ່າແຂກ 02056313336
02022323456
79 ສະຫວັນນະເຂດ 02093684579
77 ຫຼວງພະບາງ 02058377777
47 ຊຳເໜືອ 02095999447
80 ສອງຄອນ ສະຫວັນນະເຂດ 02096712881
99 ຫ້ວຍຫົງ 02022212120
02055505944
38 ສົມຫວັງ 02096570818
02095742900
02096137715
88 ໂພນເຄັງ 02078237777
22 ຕານມີໄຊ 02077914147

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Location:

ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໜອງພະຍາ

Call:

+856 20 52 276 999, +856 20 58 684 888